UGOVOR

o pružanju fotografskih usluga​

Ugovor o pružanju fotografskih usluga​ (#17)

 

1. KLIJENTI

 

 

2. UVJETI I ODREDBE

2.1
Fotograf pristaje pružati fotografske usluge i obavezuje se odraditi i ispuniti sve što je navedeno u paketu koji je klijent prethodno izabrao kao i eventualne dodatne usluge.


2.2
Klijent se obvezuje na suradnju s fotografom i dužni su omogućiti dovoljno vremena za fotografiranje svih aspekata svog vjenčanja, u protivnom Foto387 ne garantuje standardnu kvalitetu rada.


2.3
Fotograf se obavezuje dogovoriti s klijentom tačnu satnicu vjenčanja najkasnije jedan dan prije događaja te na vjenčanje stići na vrijeme. Klijent je dužan fotografu osigurati neometan pristup vjenčanju, uključujući neometan pristup ceremonijalnom činu vjenčanja, kao i pravovremeno ga obavijestiti o posebnim zahtjevima fotografisanja.


2.4
Ukoliko fotošut na posebnoj lokaciji nije bio moguć zbog vremenskih ili nekih drugih razloga na sam dan vjenčanja, moguć je dogovor za naknadno fotografisanje nakon vjenčanja.


2.5
Fotografije su autorsko djelo Foto387 i autori istih polažu pravo da taj materijal koriste u svrhe vlastite promocije, što podrazumijeva a nije ograničeno na društvene mreže i web stranicu fotografa. Ukoliko klijent ne želi omogućiti fotografu pravo na korištenje fotografija nakon isporuke, ukupna cijena usluge se uvećava za 50%, čime postaje ekskluzivno vlasništvo klijenta.


2.6
Ugovorne strane su se sporazumjele da je fotograf dužan isporučiti fotografije do dogovorenog roka (dana od dana fotografisanja), osim u slučaju više sile. U slučaju neopravdanog kašnjena pri isporuci, klijent ima pravo zatražiti povrat novca, najviše 50KM, neovisno o ukupnoj cijeni usluge.


2.7
Fotograf je dužan klijenta upoznati sa svojim radom prije potpisivanja ovog ugovora, na način da mu u printanom ili digitalnom izdanju proslijedi svoje radove te ga upozna sa svojim fotografskim stilom i obradom fotografija. Fotograf zadržava pravo potpune kreativnosti prilikom fotografisanja, postprodukcije kao i pravo vlastitog stilskog izražaja

 

2.8
Klijent može otkazati ovaj ugovor, ali nema pravo na povrat avansa. Ukoliko fotograf otkaže ovaj ugovor, dužan je klijentu vratiti iznos avansa.


2.9
Fotograf je tijekom vjenčanja dužan poduzeti sve mjere kako bi tijekom fotografisanja vjenčanja zaštitio sebe i fotografsku opremu. Ukoliko na vjenčanju dođe do oštećenja fotografove fotografske opreme nastale uslijed grube nepažnje (prolijevanje, guranje) ili namjernog oštećenja od strane gostiju, klijent, a ne osoba koja je štetu uzrokovala, fotografu je dužan nadomjestiti nastalu štetu.


2.10
Fotograf je dužan poduzeti sve radnje kako bi zaštitio snimljenje materijale. Ukoliko uprkos tomu dođe do nepovratnog gubitka jednog dijela materijala koji ne uključuju ceremonijalni dio vjenčanja, već čin spremanja, okupljanja, fotografisanje na lokaciji ili događaje u restoranu, fotograf je dužan umanjiti
ukupnu cijenu za 30% te, ukoliko je potrebno i klijent zahtjeva, ponoviti fotografisanje na lokaciji u trajanju od 60 minuta. Ukoliko dođe do gubitka materijala koji uključuju ključne fotografije obreda vjenčanja te više od 50% ukupnog sadržaja, fotograf gubi pravo naplate usluge i dužan je oštećenom klijentu proslijediti postojeće snimljene materijale.


2.11
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta za fotografisanje, u situaciji koju ocijeni i odluči fotograf, nije dužan fotografisati. Isto vrijedi i za lokacije na kojim fotografisanje nije dozvoljeno. U tom slučaju fotograf istu uslugu ne naplaćuje i nije dužan uslugu nadoknaditi drugom uslugom.


2.12
U slučaju bolesti službenog fotografa ili ako fotograf nije u mogućnosti biti prisutan na dan vjenčanja iz opravdanih razloga, fotograf je dužan obavijestiti klijenta i pronaći adekvatnu zamjenu ukoliko je to što klijent želi. U slučaju da klijent želi sam odabrati zamjenskog fotografa, fotograf je dužan vratiti uplaćeni avans.


2.13
Fotograf bilježi fotografije u RAW fotografskom formatu a isporučuje editovane fotografije konvertovane u JPG format. Fotograf ne isporučuje neobrađene fotografije.

 

3. CIJENE I REZERVACIJA

3.1
Rezervacija datuma podrazumjeva da je klijent pročitao uvjete saradnje, odabrao paket i uplatio rezervaciju datuma u iznosu od 20% ukupne cijene usluga. Preostali iznos klijent isplaćuje fotografu u cijelosti gotovinom na dan vjenčanja po završetku angažmana fotografa. U slučaju otkazivanja usluga od strane klijenta, prethodno uplaćeni avans se ne refundira.


3.2
Za fotografisanje van grada Sarajeva potrebno je uračunati i putne troškove.


3.3
Svaki dodatni sat fotografisanja van dogovorene satnice se naplaćuje 100KM


3.4
Ukoliko fotograf šalje klijentu foto knjige, Wedding Photo Box ili USB stick u kutijici, odnosno klijent ih ne može lično preuzeti, naplaćuje se dodatni iznos poštarine.